Oznámení

Konference Filosofie a univerzita

2024-02-06

U příležitosti 100. výročí narození Radima Palouše (6. 11. 1924 – 10. 9. 2015) chceme s účastníky konference Filosofie a univerzita otevírat 6. listopadu 2024 témata, která rozvíjel první rektor Univerzity Karlovy po pádu komunistické totality. Jaká motivace byla za jeho myšlenkou zřídit katedry filosofie na všech fakultách Univerzity Karlovy? Proč se tak nestalo? Mají být všichni studující univerzitu uváděni do filosofie? Jak souvisí univerzita a filosofie? Jak se proměnila univerzita za posledních 35 let? Co dobrého a co méně dobrého tyto změny přinesly? Na jaké nejdůležitější výzvy mohou a mají hledat akademici, univerzitní pedagogové a výzkumníci v rámci dnešních univerzit odpovědi? Žijeme ve světověku? Má být dnes čas výchovy? Přijďte přednést svůj příspěvek, promýšlet a diskutovat tyto a další otázky v den 100. výročí narození Radima Palouše do pražského Akademického konferenčního centra (Husova 4a, Praha 1).

Přihlásit se s příspěvkem můžete do 31. května 2024 zde.

Přihlásit se na konferenci bez příspěvku můžete do 6. října 2024 (nebo do naplnění kapacity míst) zde.

Číst dále o Konference Filosofie a univerzita

TAPE Academy Press je publikační platformou pro monografie a sborníky. Přijímá žádosti o publikování knih v češtině a v angličtině.