Centrum TAPE Academy

Při České křesťanské akademii, Pedagogické sekci působí TAPE Academy: Vzdělávací, výzkumné a publikační centrum pro teologii výchovy a filosofii výchovy (zkráceně Centrum TAPE Academy), jehož cílem je sdružovat odborníky v oblasti filosofie výchovy a teologie výchovy, vykonávat výzkumnou a vzdělávací činnost v těchto oblastech. Konkrétně to znamená například pořádat Zimní školu filosofie výchovy a vydávat časopis Theology and Philosophy of Education.