TAPE Academy

Co je TAPE Academy?

20. ledna 2022 započala oficiální činnost několika členů TAPE Academy založením odborného časopisu pro teologii výchovy a filosofii výchovy s názvem Theology and Philosophy of Education, zkráceně TAPE.

22. října 2022 bylo založeno TAPE Academy: Vzdělávací, výzkumné a publikační centrum pro teologii výchovy a filosofii výchovy, zkráceně Centrum TAPE Academy, jehož cílem je sdružovat odborníky v oblasti filosofie výchovy a teologie výchovy, vykonávat výzkumnou a vzdělávací činnost v těchto oblastech. Konkrétně to znamená například pořádat Zimní školu filosofie výchovy a vydávat časopis Theology and Philosophy of Education. Centrum působí při České křesťanské akademii, Pedagogické sekci.

V červnu 2023 byla založena nakladatelská platforma TAPE Academy Press, která je publikační platformou pro monografie a sborníky. Přijímá žádosti o publikování knih v češtině a v angličtině.

TAPE Academy pomáhá různými formami rozvíjet teologii výchovy a filosofii výchovy.