TAPE Academy Press

TAPE Academy Press je součástí činností Centra TAPE Academy.

Nakladatelská platforma TAPE Academy Press je publikační platformou pro monografie a sborníky. Přijímá žádosti o publikování knih v češtině a v angličtině.

Co je Centrum TAPE Academy?

TAPE Academy: Vzdělávací, výzkumné a publikační centrum pro teologii výchovy a filosofii výchovy, zkráceně Centrum TAPE Academy, bylo založeno 22. října 2022 s cílem sdružovat odborníky v oblasti filosofie výchovy a teologie výchovy a vykonávat výzkumnou a vzdělávací činnost v těchto oblastech. Konkrétně to znamená například pořádat Zimní školu filosofie výchovy a vydávat časopis Theology and Philosophy of Education.

TAPE Academy pomáhá různými formami rozvíjet teologii výchovy a filosofii výchovy. Konání Zimní školy filosofie výchovy bylo první oficiální vzdělávací aktivitou tehdy budoucích členů Centra TAPE Academy; první ročník se konal v roce 2021 (1.-5. 2. 2021). Založení časopisu pro teologii výchovy a filosofii výchovy bylo první publikační aktivitou; první číslo Theology and Philosophy of Education, zkráceně TAPE, vyšlo 25. května 2022.