Křesťané a proměny evangelizace

 

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci

Křesťané a proměny evangelizace

která se uskuteční 

v pátek 11. října od 9 do 18 hodin

v prostorách

VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

 

Jak se proměnovaly metody apoštolátu či evangelizace ve 20. století po dnešek? Sekularizace širokých vrstev obyvatelstva se projevila v českých zemích už po první světové válce. Katolická církev na ni odpovídala nejdříve reformním úsilím, vzděláváním a aktivitou věřících (laický apoštolát). Pokračující sekularizace přesvědčila i katolickou církev o nutnosti obnovy církve také v těch místech, která byla po staletí křesťanská (nová evangelizace). V 90. letech v české katolické církvi zvítězily restaurační tendence (re-evangelizace). Na konferenci chceme nejen reflektovat dřívější evangelizační snahy, ale také objevit a dále rozvíjet nové tvořivé alternativy, a to jak v pojetí evangelizace, tak v konkrétním hlásání evangelia a prohlubování víry. Očekáváme reflexe nad metodami, které rozvíjeli křesťané od 20. století na území našich zemí. Předpokládáme připomenutí konkrétních osobností, podílejících se na plnění evangelijní výzvy Mt 28,19n: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Amen.“

Dále předpokládáme příspěvky připravené na základě analýzy konkrétní evangelizační práce, například mezi vysokoškolskou mládeží i studenty a žáky nižších typů škol. Zahrnuta by měla být například reflexe práce ve skupinách inspirovaných Katolickou akcí (KA), JOC – Jeunesse ouvrière chrétienne, Rodinou, Sdružením katolické mládeže, dále též skautingem, Junákem, Orlem apod. Konkrétněji například Zvěřinec a jeho různé podoby, Salón Růženy Vackové, Česká liga akademická, Moravan apod.

Konference je otevřena reflexi evangelizační práce v různých křesťanských církvích a církevních společenstvích.
Diskuze bude zaměřena mimo jiné na výzvy k apoštolátu dnes a možné cesty.

 

Přihlásit se na konferenci s příspěvkem můžete do 30. 6. 2024 zde

Přihlásit se na konferenci bez příspěvku můžete do 30. 9. 2024 zde

 

Organizátoři:

Česká křesťanská akademie, Pedagogická sekce; Centrum TAPE Academy

Česká společnost pro katolickou teologii

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická