Konference

Filosofie a univerzita

U příležitosti 100. výročí narození Radima Palouše (6. 11. 1924 – 10. 9. 2015) chceme s účastníky konference Filosofie a univerzita otevírat 6. listopadu 2024 témata, která rozvíjel první rektor Univerzity Karlovy po pádu komunistické totality. Jaká motivace byla za jeho myšlenkou zřídit katedry filosofie na všech fakultách Univerzity Karlovy? Proč se tak nestalo? Mají být všichni studující univerzitu uváděni do filosofie? Jak souvisí univerzita a filosofie? Jak se proměnila univerzita za posledních 35 let? Co dobrého a co méně dobrého tyto změny přinesly? Na jaké nejdůležitější výzvy mohou a mají hledat akademici, univerzitní pedagogové a výzkumníci v rámci dnešních univerzit odpovědi? Žijeme ve světověku? Má být dnes čas výchovy? Přijďte promýšlet a diskutovat tyto a další otázky v den 100. výročí narození Radima Palouše do pražského Akademického konferenčního centra (Husova 4a, Praha 1).

Předběžný program

9:15-9:30 Zahájení: senátor Pavel Fischer

Filosofie výchovy

9:30-9:45 Anna Hogenová: K fenomenologii počátku

9:45-10:00 Tomáš Butta: Rokování jako dialogická kultura

10:00-10:15 Pavel Žďárský: Konverze jako součást procesu výchovy a vzdělávání

10:15-10:30 Miriam Prokešová: Čas výchovy – čas výchovy?

10:30-10:45 Filip Hlavinka: K fenoménu hrdinství

10:45-11:00 diskuze

11:00-11:15 pauza

11:15-11:30 Miroslav Joukl: Filosofie jako cesta k domovu?

11:30-11:45 Mgr. Alena Bernardová: Chovejte mě, má matičko – výchova jako celoživotní proces

11:45-12:00 Zuzana Svobodová: Filosofie jako filosofie výchovy: Obstát jako homo educandus

Comenius redivivus, Světověk

12:00-12:15 Lenka Krámská, David Krámský: Předpoklady a meze Světověku

12:15-12:30 diskuze

12:30-13:30 oběd

13:30-13:45 Věra Schifferová: Universum q. ad unum versum. Komenského křesťanský universalismus jako inspirace holistické e-dukace Radima Palouše

13:45-14:00 Petr Kalenský: Fascinace výchovou

14:00-14:15 Klára Pirklová: Theatrum mundi digitálních technologií

K fenoménu univerzitního vzdělávání

14:15-14:30 Aleš Prázný: Humanitní vědy – svobodné versus potřebné? Universita v režimu užitečnosti

14:30-14:45 diskuze

14:45-15:00 pauza

15:00-15:15 MgA. Jana Zichová Ph.D.: Duch hlubiny a Duch univerzity

15:15-15:30 Lukáš Jeník: Univerzita jako inkubátor spoločenskej zodpovednosti?

15:30-15:45 Doc. PhDr. Peter Rusnak, PhD.; Prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.: Filozofia na univerzite medzi synkriticizmom a terapiou. K odkazu prof. Palouša

15:45-16:00 Mária Spišiaková: Poslanie filozofie: udržiavať v bdelosti vnímavosť na pravdu

16:00-16:15 diskuze

16:15-16:45 závěrečná diskuze

16:45-18:00 soirée

 

Přihlásit se na konferenci bez příspěvku můžete do 6. října 2024 (nebo do naplnění kapacity míst) zde.

 

Organizátoři (a jejich zástupci ve vědeckém výboru konference):
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (doc. Mgr. David Rybák, Ph.D., prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.)
Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. (Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D., PhDr. Věra Schifferová, CSc.)
Česká křesťanská akademie, Centrum TAPE Academy (Ing. Mária Spišiaková, PhD., Zuzana Svobodová)
 
 Fotografování při akci: Zuzana Šounová