Konference Filosofie a univerzita

06.02.2024

U příležitosti 100. výročí narození Radima Palouše (6. 11. 1924 – 10. 9. 2015) chceme s účastníky konference Filosofie a univerzita otevírat 6. listopadu 2024 témata, která rozvíjel první rektor Univerzity Karlovy po pádu komunistické totality. Jaká motivace byla za jeho myšlenkou zřídit katedry filosofie na všech fakultách Univerzity Karlovy? Proč se tak nestalo? Mají být všichni studující univerzitu uváděni do filosofie? Jak souvisí univerzita a filosofie? Jak se proměnila univerzita za posledních 35 let? Co dobrého a co méně dobrého tyto změny přinesly? Na jaké nejdůležitější výzvy mohou a mají hledat akademici, univerzitní pedagogové a výzkumníci v rámci dnešních univerzit odpovědi? Žijeme ve světověku? Má být dnes čas výchovy?

Přijďte promýšlet a diskutovat tyto a další otázky v den 100. výročí narození Radima Palouše do pražského Akademického konferenčního centra (Husova 4a, Praha 1).

Aktualizovaný program konference.

Přihlásit se na konferenci bez příspěvku můžete do 6. října 2024 (nebo do naplnění kapacity míst) zde.

 

Organizátoři (a jejich zástupci ve vědeckém výboru konference): Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta (doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.) Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. (Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.PhDr. Věra Schifferová, CSc.) Česká křesťanská akademie, Centrum TAPE Academy (Ing. Mária Spišiaková, PhD.Zuzana Svobodová)   Fotografie při konferenci: Zuzana Šounová